தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Aadhikesav

Aadhikesav

வழக்கமான விலை Rs. 8,550.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 8,550.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Elevate your traditional attire with Aadhikesav, a green Dhoti with a stunning pure silk gold zari border. Expertly crafted with fine materials, this Dhoti showcases superior quality, perfect for any occasion. Make a statement with Aadhikesav and experience the best of traditional fashion.

Material: Pure Silk

Color: Dark gold

Border Color: Gold

Dhoti Size: 8 Mulam/Yards [3.8 meters]

Dhoti Type: Normal

Shirt Material: 2.5 Meters

 

Note:

For Custom Sizes: DM at Instagram (@tharaadhotis) or WhatsApp at 9952054587 

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்